شرکت آسمان پرستاره کيش توسط جناب آقاي سيد حسين خابنما در تاريخ 1386/11/24 با شماره ثبت 6927 در جزيره کيش به ثبت رسيد .
اين شرکت در جزيره کيش توانسته است بستر مناسبي در خصوص مراودات توريستي در حوزه کشورهاي خليج فارس ايجاد نمايد .

دامنه فعاليت
* برگزار کننده تور
* انعقاد قرارداد فروش بليت و همچنين ارائه خدمات به کليه آژانس هاي زير مجموعه ، شرکت ها و ...

آدرس : جزيره کيش - بازار پرديس1 - شماره162 کد پستي 7941886775
تلفن دفتر : 07644445124