ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن ****** 021-23076 ****** تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش ، بازار پرديس غرفه 162 ----- تلفن هاي ثابت = 6-02122883800 * 07644456083 * 0212779 *** 23076-021 *** مراجعه نمایید.